Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0986238142

  • Mr. Trường 0986 238 142
  • minhtandoor2007@skype.com
  • minhtandoor2007@gmail.com
Tin tức nổi bật
Bảng báo giá

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN

1 1D-KL-T BẢN LỀ 1D KINLONG MÀU TRẮNG  Cái       25,000
2 10540 BẢN LỀ 2D GQ Cái       26,000
3 2D-KL55-ĐEN BẢN LỀ 2D KINLONG 55 MẦU ĐEN Cái       29,000
4 2D-KL55-TRANG BẢN LỀ 2D KINLONG 55 MẦU TRẮNG Cái       29,000
5 3D-93-KL-CC-D-02 BẢN LỀ 3D KINLONG 93 CÁNH CÁNH ĐEN LOẠI 2 Cái       65,000
6 3D-63-02-KINLONG- TRẮNG  KC BẢN LỀ 3D KINLONG MÀU TRẮNG 63 KHUNG CÁNH LOẠI 2 Cái       60,000
7 4D-01-KL-TRẮNG BẢN LỀ 4D KINLONG KHUNG CÁNH - TRẮNG  Cái       60,000
8 4D-01-KL-ĐEN BẢN LỀ 4D KINLONG KHUNG CÁNH ĐEN  Cái       60,000
9 KL-HC-22-10-304 BẢN LỀ A  HC KINLONG 304 - 10INCH BẢN 22 Cái       30,000
10 KL-HC-22-12-304 BẢN LỀ A HC KINLONG 304 -12INCH BẢN 22 Cái       32,000
11 KL-HC--22-14-304 BẢN LỀ A HC KINLONG 304 -14INCH BẢN 22 Cái       35,000
12 KL-HC-22-16-304 BẢN LỀ A HC KINLONG 304-16INCH BẢN 22 Cái       40,000
13 BX-02- KL BÁNH XE ĐÔI KINLONG  Bộ       13,500
14 BDD-XINGFA-Đ BỊT ĐẦU ĐỐ XINGFA ĐEN  Bộ        4,000
15 BDD- XINGFA-T BỊT ĐẦU ĐỐ XINGFA TRẮNG  Bộ        4,000
16 B1D-MN-KINLONG-ĐEN 22 BỘ 1 ĐIỂM KINLONG MÀU ĐEN BẢN 22 MỞ NGOÀI  Bộ     210,000
17 BDD-MT-KINLONG-22-T BỘ ĐA ĐIỂM MỞ TRONG CỬA NHÔM KINLONG BẢN 22 MÀU TRẮNG  Bộ     230,000
18 KL-SC320-10-304 CHỐNG GIÓ 10INCH KINLONG 304 Cái       26,000
19 KL-SC320-12-304 CHỐNG GIÓ 12 INCH KINLONG 304 Cái       30,000
20 CAS-KL-Đ CHỐT ÂM SẬP KINLONG MÀU ĐEN  Cái       28,000
21 CAS-KL-T CHỐT ÂM SẬP KINLONG MÀU TRẮNG  Cái       28,000
22 CR 45 02 Đ CHỐT RÚT DÀI KINLONG LOẠI 2 450 MÀU ĐEN  Thanh       20,000
23 CR 25 02 Đ CHỐT RÚT NGĂN KINLONG LOẠI 2 250 MÀU ĐEN  Thanh       18,000
24 N39-02 ĐẦU BIÊN LOẠI 02 N39 Cái        8,000
25 ZCD55 ĐẦU LIÊN KẾT THANH CHUYỂN ĐỘNG  Bộ       10,000
26 GKHUNG-XF GIOĂNG KHUNG P01 XINGFA Kg       22,000
27 G-K GIOĂNG KÍNH Kg       22,000
28 SK30 HỐ CHỐT KINLONG LOẠI 1 Cái       10,000
29 KK-3 KÊ KÍNH 3MM Kg       50,000
30 KK-5 KÊ KÍNH 5MM Kg       50,000
31 KE-TC -XINGFA KE TĂNG CỨNG XINGFA Kg       60,000
32 KETHEP-KG KE THÉP BẮT ĐỐ Kg       25,000
33 TNCK-KL-02-T-T TAY NẮM CÀI KINLONG LOẠI 2 MÀU TRẮNG BÊN TRÁI  Cái       30,000
34 T-45VIT-LD-L2 TÚI 45 CON VÍT LẮP ĐẶT LOẠI 2 Túi       30,000
35 SK32B VẤU 1 CÁNH KINLONG LOẠI 1 Cái        8,000
36 V1CKL VẤU 1 CÁNH KINLONG LOẠI 2  Cái        8,000
37 ZA1-6A VẤU 2 CÁNH KINLONG LOẠI 1 Cái        8,000
38 V2CKL VẤU 2 CÁNH KINLONG LOẠI 2 Cái        8,000
39 10843-GQ VẤU CHỐT CỬA ĐI 2 CÁNH GQ Cái        8,000
40 10842-GQ VẤU CHỐT CỬA SỔ 2 CÁNH GQ Cái        8,000
41 S339395 VẤU LẮP NGOÀI CLEMON GQ ĐỨC Cái        8,000
42 U03C VẤU TRƯỢT KINLONG LOẠI 1 Cái        8,000
Hotline tư vấn miễn phí: 0986238142
Zalo